פרוייקט: תצפיטבע

איסוף נתוני מגוון ביולוגי בשטחי רמת הגולן באמצעות אפליקציה ייעודית

פרויקט תצפיטבע מבוסס באופן בלעדי על תצפיות אזרחים ואוסף מידע על המגוון הביולוגי הנמצא ברמת הגולן. הנתונים נאספים באמצעות אפליקציה יעודית לכדי מאגר נתונים נרחב. מאגר זה מהווה כר נרחב לחקר ומחקר ע"י מדענים ואזרחים כאחד. לרשות בתי הספר עומדים מערכי שיעור שנוסו ודוייקו לאורך זמן, הפעלות מגיל הגן עד יב', סיוע והנחיה בבנייה והביצוע של המחקר בדגש על עיבוד הנתונים.

לפרטים וליצירת קשר: sviva@megolan.org.il