פרוייקט: האם האירוסים עודם פורחים?

אירוס הארגמן

פרויקט האירוסים נולד ביוזמתה של הילה, מורה למדעים וביולוגיה, בבית ספר ויצ"ו הדסה, ליד אבן יהודה. הפרויקט הוא דוגמה לחקר מדע אזרחי שצמח מהשטח. הילה חיפשה נושא מעניין למחקר מדע אזרחי במסגרת הוראת החקר לתלמידי כיתות ט'. יחד עם נציגי החברה להגנת הטבע איתרה שלוש אוכלוסיות קטנות של אירוס הארגמן, ליד בית הספר. האירוס הוא מין אנדמי בשטחי החמרה בשרון הנמצא בסכנת הכחדה. הם הבחינו בתופעה מעניינת – רק אוכלוסייה אחת מבין השלוש נתנה פרי. הועלתה השערה שכניסת דבורי דבש מכוורות הדבורים הסמוכות מונעת את התפתחות הפרחים לפרי וכך נבחר נושא המחקר.
הילה בנתה תוכנית לימודים לתלמידים שכללה היכרות עם האירוסים ועם בית הגידול שלהם, עיסוק בנושא מגוון ביולוגי וחשיבותו, הכרת התחום של מדע אזרחי, היכרות עם מחקרים שנעשו על האירוסים והתנסות בשאילת שאלות, סיור לשמורת האירוסים בנתניה, מפגש עם חוקרת אירוסים והתנסות באיסוף נתונים. לאחר מכן יצאו התלמידים לשטח, ניסחו שאלות חקר, אספו נתונים ועיבדו את תוצאותיהם.
תוך כדי הפעילות התגלה למורה ולתלמידים שחלק מהאירוסים עומדים להיפגע כתוצאה מהרחבת איזור תעשייה. בהנחיית רשות הטבע והגנים וחוקר אירוסים מאוניברסיטת תל אביב הם בצעו העתקה של האירוסים וכך עזרו לשמירת הטבע, בנוסף להתנסות במחקר שדה אקולוגי.