כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

עקרון הפעלה: תמיכה במשוב והערכת תלמידים

הערכה ומישוב של תהליכי ותוצרי הלמידה של עמיתים (למשל, כאשר תלמידים ממשבים את התיאור המילולי או הגרפי של החקר) מאפשרת לתלמידים להבין טוב יותר את הערך תהליכי הערכה, על ידי מעורבותם בקביעת קריטריונים להערכה. שילובם של תלמידים בתהליכי הערכה מאפשרת למידה טובה יותר של הנושא הנלמד פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית כמו גם  ויכולות חברתיות של מתן וקבלת משוב.

דף זה נערך לאחרונה ב־ 29/11/2020 12:51:48

השתתפו בשיח ועזרו לנו לנתח את העקרונות הפדגוגיים