כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

עקרון הפעלה: עיסוק בתכנים מורכבים

עידוד תלמידים לעסוק בחקר של בעיות אותנטיות ו/או רלוונטיות מאפשר הבנה טובה יותר של נושאים מורכבים, ושל נושאים מעוררי מחלוקת.  נושאים שכאלה מזמנים בחינת היבטים שונים של הבעיה ופיתוח חשיבה מערכתית.  למשל: תלמידים המשתתפים במעקב אחר תפוצת בעלי חיים ואחר שינויים באוכלוסייתם יכולים להבין טוב יותר את הגורמים השונים לכך. העיסוק בתכנים מורכבים ומעוררי מחלוקת יכול לשמש גם לעידוד תלמידים לגבש לעצמם עמדה ואף לפעול באופן מושכל  לטיפול בבעיה תוך מעורבות חברתית.

דף זה נערך לאחרונה ב־ 12/04/2021 09:22:19

השתתפו בשיח ועזרו לנו לנתח את העקרונות הפדגוגיים