כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

עקרון הפעלה: חשיפת לומדים לרוחב היריעה של השיטה המדעית

ישנן דרכים רבות לערוך מחקר מדעי. במטרה להבין תופעות לעומקן בתחומים מגוונים, מדענים עושים שימוש בשיטות ודרכי מחקר שונים. חשוב לחשוף לומדים לרוחב היריעה של השיטה המדעית, למשל ע״י התנסויות במחקרים מדעיים מדיספלינות שונות (כגון מדעים מדויקים, מדעי החברה) או בדרכי מחקר שונות (כגון ניסויי מעבדה/ניסוי מחשבתי/סקר/מידול). 

שיח פתוח ודיון של התלמידים על עבודת המדען ועל מהות המדע תורמים להבנת המורכבות של מחקר מדעי. בדומה לרפלקציה, שיח שכזה עשוי להעמיק את הבנת שלבי החקר המדעי ואף לתרום למוטיבציה לעסוק במדע. 

דף זה נערך לאחרונה ב־ 23/06/2020 16:39:29

השתתפו בשיח ועזרו לנו לנתח את העקרונות הפדגוגיים