כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

עקרון הפעלה: גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

מדע אזרחי משלב את הציבור במחקר מדעי. אנשים שאינם מדענים יכולים להשתתף במחקר באופנים שונים - באיסוף נתונים, בניתוח, בהעלאת בעיות שכדאי לחקור, ועוד. גישה זו למחקר יוצרת הזדמנות נפלאה לשלב גם תלמידים ומורים בקידום הידע בעולם, ולקשר בלתי אמצעי בין בית ספר ומדענים. פרויקטי מדע אזרחי כוללים בדרך כלל פלטפורמות דיגיטליות המספקות לקהל הרחב מידע על הפרוייקט ועל חשיבותו לציבור, כמו גם הנחיות להשתתפות בו. עם זאת, על מנת לנצל את הפוטנציאל הגלום במדע אזרחי ללמידה משמעותית בבתי ספר, נדרש  לבנות פעילויות ייעודיות שיעזרו למורים לקשור את התכנים, השיטות, ובעיקר, את הרוח של למידה מתוך סקרנות והשאיפה לקחת חלק משמעותי במחקר - לעשייה הבית ספרית. חיבור בין הגורמים השותפים למחקר, למשל ע"י שותפות בין המורים והמדענים בתכנון הפעילויות, או מפגש של המדענים עם התלמידים והמורים יכולים לתרום לכך. שותפות שכזו  מאפשרת לוודא  שהשתתפות התלמידים תהיה כזו שבאמת תתרום לקידום עבודתם של המדענים, ויחד עם זאת, תהיה קשורה לתכנית הלימודים ותאפשר לתלמידים לפתח כישורי חקר מדעי תוך שהם עוסקים במחקר אמיתי. המפגש של תלמידים ומוריהם עם מדענים, כאשר הוא מתוכנן היטב, הוא בעל פוטנציאל רב להעלאת המוטיבציה של תלמידים לעסוק במדע.

דף זה נערך לאחרונה ב־ 24/09/2020 19:03:22

השתתפו בשיח ועזרו לנו לנתח את העקרונות הפדגוגיים