כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

עקרון הפעלה: גישור בין למידה בכיתה ומחוצה לה

הרבה מהלמידה בעידן המידע מתבצעת מחוץ לכותלי בית הספר. יצירת הזדמנויות לחיבור הלמידה בכיתה ומחוצה לה עשויה להעשיר אותה, ולהגדיל את הרלוונטיות שלה.  למשל, בלמידה על תפוצת בעלי חיים ניתן לשלב עיסוק תיאורטי בכיתה במושגי יסוד כגון "מגוון ביולוגי" עם התנסות בשטח  בספירה, ניטור ומעקב אחרי בעלי חיים. 

כשלמידה חוץ כיתתית מתוכננת נכון (למשל מתייחסת למאפיינים של הסביבה, מתחברת לחיי היום יום של התלמידים, מאפשרת להם בחירה, מעודדת אינטראקציות חברתיות ומתוווכת נכון) היא מעודדת למידה משמעותית במגוון היבטים מהעמקת ההבנה שלהם ועד חיזוק הבטחון העצמי.

דף זה נערך לאחרונה ב־ 23/06/2020 16:42:30

השתתפו בשיח ועזרו לנו לנתח את העקרונות הפדגוגיים
user avatar

יעל בן נון

מלבד הגדלת הרלוונטיות, היינו מציעות לכתוב גם על המוטיבציה של הלומד שהופכת עם החיבור לשטח מחיצונית לפנימית, עד לכדי הזדהות עם המרחב ויצירת מצע לפעילות אקטיביסטית בתחום.

05/01/2021 14:43:40

user avatar

יעל בן נון

בעקבות זאת, היינו מוסיפות גם עקרון המדבר על פיתוח פעלנות בקרב הלומדים. אירית בר ויעל בן נון

05/01/2021 14:44:31