כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

עקרון הפעלה: גישור בין חקר מדעי וחקר נתונים

מחקרים רבים מתבססים על איסוף נתונים כמותיים (ושאינם כמותיים) מסוגים שונים. במדע אזרחי, נתונים אלו יכולים להגיע למימדים של "נתוני עתק" (big data). השתתפות תלמידים בפרוייקטי מדע אזרחי יוצרת הזדמנות לתלמידים להחשף לנתוני העתק המצטברים בהם, וללמוד כיצד לחקור אותם בהקשר לסוגיה המחקרית לה הם שותפים. כאשר תלמידים מקבלים  גישה לבסיסי נתונים, בין שנאספו על ידם ובין שנאספו  על-ידי  מתנדבים אחרים הם יכולים לחקור אותם בעצמם. אין חובה שהתלמידים יחפשו מענה לשאלות המחקר שמובילות את פרויקט המדע האזרחי בכללותו, הם יכולים לשאול את שאלות המחקר שמעניינות אותם ולבחון האם הנתונים עשויים לעזור להם לענות עליהן, להסיק מהם  מסקנות, ולהעלות תובנות והמלצות שינבעו מהמחקרים שלהם. למשל, תלמידים שמשתתפים בספירת הציפורים השנתית, יכולים לקבל את  נתוני הספירה מכל הארץ להשוות בין הנתונים המקומיים שהם אספו לבין נתונים מאזורים שונים בארץ. השוואה כזו עשויה להוביל למסקנות שונות, כמו זיהוי השתלטות של מינים פולשים.

דף זה נערך לאחרונה ב־ 24/09/2020 19:04:51

השתתפו בשיח ועזרו לנו לנתח את העקרונות הפדגוגיים